Integraal extern
verwijscircuit voor Onco-hematologie

Integraal extern verwijscircuit voor Onco - Hematologie

Algemene uitgangspunten In dit verwijscircuit Integrative Medicine worden zorgverleners en organisaties opgenomen die aanvullende behandeling en begeleiding bieden aan patiënten met hematologische en/of oncologische aandoeningen. Het gaat daarbij om behandeling en begeleiding die:



- speciale aandacht besteedt aan de gevolgen van de (behandeling van de) ziekte;

- bijdraagt aan het handhaven en/of verbeteren van kwaliteit van leven;

- niet pretendeert gericht te zijn op directe genezing van kanker;

wel op vermindering van klachten of herstel van dagelijkse activiteiten;
- beschikbaar is in een of meerdere fasen van het ziektetraject.

Kwaliteitscriteria opname gegevens Om de kwaliteit en betrouwbaarheid te bewaken worden specifieke kwaliteitscriteria toegepast waaraan zorgverleners en organisaties moeten voldoen om opgenomen te kunnen worden in de verwijscircuit Integrative Medicine. Jaarlijks wordt er zorg gedragen voor het actualiseren van de gegevens. Zorgverleners worden getoetst aan de hand van de volgende criteria:

- Lid beroepsvereniging

- Handelen naar professioneel statuut

- Klachtenregeling

- Dossiervoering en terugrapportage

- Hygiëne, conform BIG therapeuten

- Regelmatig contact met IM Platform

- Participatie onderzoek en akkoord publicatie, ongeacht uitkomst